พื้นที่ศิลปะสร้างสรรค์สังคม
เพราะเราเชื่อว่า ศิลปะสามารถสะท้อน ความงาม ความจริง ปลุกเร้าแรงบันดาลใจ กระตุ้นความใส่ใจในมนุษย์และความยุติธรรม

Hotspot

ประกาศ: ปิดเทอมนี้ชวนครูมาทำอะไรคูลคูลกัน

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครครูเพื่อเข้าร่วมเรียนรู้กับหลักสูตรที่จะทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลโดยผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้กระบวนการสื่อสารที่มีหัวใจ เพื่อการรู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม

ค่ายครูนักสื่อสาร วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
ณ พนาศรมรีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม
รับสมัครเพียง 40 คนเท่านั้น สำหรับครูมัธยม อาจารย์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรม นักจัดกระบวนการเรียนรู้
สนใจอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ ที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝน (มะขามป้อม) 087-994-2381

2523

เกือบ 40 ปี
ที่เราก้าวเดินในเส้นทางสื่อเพื่อสังคม และเรายังคงเดินต่อไป...


การเรียนรู้ที่ดีคือการลงมือทำ

การศึกษาในศตวรรษใหม่ ไม่ควรถูกตีความในมิติการเพิ่มคุณภาพแรงงานเพื่อตอบสนองระบบอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ควรมุ่งไปสู่การพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้านในฐานะพลเมืองของโลกยุคใหม่


พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๋วย)

มะขามป้อมในสื่อ

มะขามป้อมเชียงดาวอาร์ตสเปซ


พื้นที่ศิลปะแห่งนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงผู้คนทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติ


ทั้งในและนอกชุมชนให้มาพบปะกันผ่านการเสพงานศิลป์ ในรูปแบบ ละคร สวนประติมากรรม นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ลานหนังสือ ฯลฯ

สำนักงานเชียงดาว:
500 ม.7 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์: 0 5345 6016

สำนักงานกรุงเทพ:
ตู้ปณ. 165 ปณศ. สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 08 6906 5322 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00)
Email : makhampomfound@gmail.com


โรงเรียนวิทยากร: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักการศึกษา นักปฏิบัติการทางสังคม นักวิชาการ นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ผู้สนใจทั่วไป