โรงเรียนวิทยากร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning )

จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และผู้สนใจ จากผู้เรียนนับพันคนที่ได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และ พื้นปฏิบัติการของตนเอง

1. หลักสูตรระดับ Trainer

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิทยากร ครู อาจารย์ นักกิจกรรม ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มาพอสมควร มีความสนใจเป็นวิทยากรแกนนำ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป  (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน )

2. หลักสูตร Masterclass

โปรแกรมสุดพิเศษจากวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้ก่อตั้ง Free Theatre (Australia) สองสมาชิก คนสำคัญของกลุ่มละครมะขามป้อม ผู้พัฒนา “Dialogue Theatre ละครถกแถลง” และเครื่องมือการเรียนรู้ อย่างสันติด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะนักการละคร วิทยากรการจัดการ ความขัดแย้ง ทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอันหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งเยาวชน ศิลปิน นักกิจกรรมทางสังคม ชนกลุ่มน้อย ผู้ลี้ภัย  จากหลากหลายประเทศ (โปรแกรมนี้จัดกิจกรรมเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)

3. REUNION โรงเรียนวิทยากร 10Th Anniversary

ชักชวนเพื่อนเก่าเหล่านักเรียนโรงเรียนวิทยากรกลับมาร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางครบรอบ 10 ปี ในงาน ”กลับบ้าน1ทศวรรษโรงเรียนวิทยากร” มาร่วมพักผ่อน เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ ลับคมทักษะ ต่อเติมแรงบันดาลใจในบรรยากาศการเรียนรู้แสนสบายอันคุ้นเคยผ่อนคลายและเป็นมิตรพบกับหัวข้อวงสนทนาจากวิทยากรตัวตึงสุดสะพรึงมินิเวิร์คชอปจากเพื่อนๆหลากหลายหัวข้อวงสนทนาอันทรงพลังออกแบบการเดินทางก้าวต่อไปร่วมกันของพวกเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง “ขบวนการผู้สร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนปแปลง” ในสังคมไทยไปด้วยกัน