Makhampom ArtSpace

Makhampom Art Space ก้าวแรกเริ่มจากการสร้างอาคารโรงละครที่เชียงดาวในปี พ.ศ.2547 จากนั้นจึงค่อยๆขยับขยายจนกลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านละครและศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบของงานเทศกาล การอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสังคมต่างๆ และการผลิตผลงานด้านการแสดง พร้อมเปิดสาธารณะสำหรับคนหลากหลายวัยมาร่วมกันเสพศิลปะไม่ว่าจะเป็น ละครร่วมสมัย สวนประติมากรรม มุมอ่านหนังสือ และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

บริษัท Gooseberry Arts Inc. คือกิจการเพื่อสังคมของชาวมะขามป้อม มุ่งหมายขยับขยายขอบข่ายการทำงานสู่สาธารณะและทำหน้าที่ระดมทุนหล่อเลี้ยงองค์กรไปพร้อมๆกัน ปกติแล้ว การหาแหล่งทุนสนับสุนนโครงการด้านศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มะขามป้อมเองผ่านสภาวะท้าทายมาแล้วหลายครั้ง หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราได้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม โครงการ Study Tour สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศได้เรียนรู้ทักษะละคร และทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งยังดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังมีโปรแกรมอีกมากมายสำหรับกลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจ

 เราหวังใจว่า กิจกรรมต่างๆของ Gooseberry Arts จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมผู้คน งานศิลปะ และชุมชนท้องถิ่นให้ได้พบปะกันบนจุดร่วมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวชม เพลิดเพลินกับบรรยากาศของมะขามป้อม Art Space และขอเชื้อเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล จากเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆ คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในด้านการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะ และกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับพวกเรา

โปรแกรมค่าย/อบรมเชิงปฏิบัติการ

มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบค่าย Study Tour ค่ายโรงเรียนนานาชาติ ค่ายทักษะละคร ค่ายละครชุมชน ค่ายแกนนำเยาวชน ค่ายพลังกลุ่ม (Team Building) ค่ายความขัดแย้งและสันติวิธี ค่าย Project-Based Learning ค่ายกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ค่ายรักการอ่าน เป็นต้น การจัดค่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหัวข้อและความสนใจของหน่วยงานนั้นๆ

กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนในอำเภอเชียงดาว

เช่น โครงการละครโรงเล็กซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนสำหรับโรงเรียนประถมครั้งละ 200 คน โครงการรักการอ่านกับโรงเรียนประถมจำนวน 9 โรงเรียน คณะกายกรรมเด็กชาเผ่าปางแดง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสุนนจากกองทุน Gooseberry Arts และสมทบด้วยเงินบริจาคของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาเยี่ยมเยือน


Sculpture Garden

เปิดพื้นที่สาธารณะ สำหรับนักท่องเที่ยวและทุกๆท่าน เข้ามารื่นรมย์ในสวนประติมากรรม ชมเครื่องดนตรีจากขยะรีไซเคิล และชิ้นงานสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่กลมกลืนกับธรรมชาติของเมืองเชียงดาว พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้คุณได้สนุกกับการประดิษฐ์งานศิลปะด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆไว้บริการอีกด้วย

Gooseberry Café

แวะนั่งจิบชาหรือกาแฟในบรรยากาศสบายๆ พร้อมชิมเค้ก ขนม และไอศกรีมอร่อยๆ

Gooseberry Shop

มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกสรร ทั้งผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแฮนด์เมด เสื้อยืดมะขามป้อม หนังสือดีๆ และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากชุมชนต่างๆ และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน

Service

นอกจากนี้มะขามป้อมอาร์ตสเปซ มีบริการรับจัดสัมมนา โปรแกรมฝึกอบรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริการเช่าสถานที่ พักและห้องประชุมเพื่อการประชุมสัมมนาอีกด้วย 

ติดต่อ 
คุณธัญญะ สรรพคุณ (ลุงเหีย ผู้จัดการมะขามป้อมอาร์ตสเปซ)  064-7878954