3 ยุคสมัยที่มะขามป้อมทำหน้าที่บ่มเพาะต้นกล้าให้ไปแตกหน่อ เติบโต ออกผลในทุกแห่งหน

ยุคแรก:
ใช้กระบวนการละครเร่ เป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในฐานะเป็นสื่อกลางเล็กๆ ที่สะท้อนปัญหาชาวบ้านสู่สังคม รูปแบบการทำงานคือการแสดงละครเร่และละครรณรงค์
ยุคที่สอง เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2543:
ได้พัฒนารูปแบบการทำงานมาเป็นละครเพื่อการพัฒนา (Community Theatre) เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของยุคนี้ เริ่มใช้รูปแบบของสื่อพื้นบ้านและศิลปะแบบประเพณีนิยมมาปรับปรุงในการนำเสนอสาระร่วมสมัยมากขึ้น แต่ก็ยังใช้กระบวนการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนาโดยเน้นไปที่ "การพัฒนาชุมชน"
ยุคที่สาม:
เปิดพื้นที่สำหรับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมละคร ที่เน้นให้เด็กรู้จักตนเองผ่านการคิดและจินตนาการ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังมีการทำงานอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมด้านละครให้แก่องค์กรค์พัฒนาอื่นๆ

ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


ติดต่อเรา แบบฟอร์มรับบริจาค