หากจะกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น นับจากยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา (หลังการฟื้นฟูจากสงความโลกครั้งที่สอง) เราสามารถสังเกตได้จากแทบทุกพื้นที่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธุรกิจรายเล็กใหญ่ การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ก็มีผู้หญิงเป็นผู้นำในทุกบทบาทของสังคม ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า สังคมไทย กำลังพยายามก้าวไปสู่สังคมที่เท่าเทียมทางเพศ

แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าสังคมไทยมองชายหญิงเท่ากัน เพราะเรายังคงสัมผัสถึงวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อที่ผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ ปกป้องผู้หญิง และผู้หญิงควรมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย เหมาะที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูก คาดหวังและเรียกร้องให้ผู้หญิงต้องอยู่ในแบบที่สังคมออกแบบไว้ หากใครไม่สามารถทำตามระเบียบหญิงไทยที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมอันดีงามจะกลายเป็นผู้หญิงไม่มีคุณค่า และไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ขัดกับกระแสการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศในปัจจุบัน จนบางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกสับสนได้

ผู้เขียนจึงอยากชวนดูละครย้อนหลัง : ละครทองเนื้อเก้า ที่ประพันธ์โดย โบตั๋น  (รับชมได้ในTrueID โดยสามารถดูละครย้อนหลัง ทองเนื้อเก้า เวอร์ชันฉบับปี 2556 ได้ที่https://bit.ly/2OvMaFf) รับบทแสดงนำชายหญิง โดย ณัฐวุฒิ สะกิดใจ (รับบทเป็นสันต์) และ วรนุช ภิรมย์ภักดี (รับบทเป็นลำยอง) โดยสาเหตุที่อยากนำเสนอละครเรื่องนี้เพราะทองเนื้อเก้าทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยยังคงเรียกร้องให้ผู้หญิงเป็นแบบฉบับที่สังคมต้องการ นั่นคือเป็นกุลสตรี งดงามทั้งกิริยา กาย วาจา จิตใจ และเป็นแม่ที่ดีของลูก หากไม่สามารถทำได้ก็จะถูกสังคมรังเกียจและมองว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพ

แต่อยากชวนให้เราดูละครเรื่องนี้ด้วยมุมมองใหม่ว่า สังคมแวดล้อมที่ลำยอง (ตัวละครหลัก) อาศัยนั้น เอื้ออำนวยให้เขาเป็นผู้หญิงที่ดี ที่มีคุณภาพ คนที่ทีคุณค่าในแบบที่สังคมต้องการได้ไหม มันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตแบบนี้ เส้นทางของชีวิตที่พยายามจะหาทางรอดด้วยหนทางที่เธอพึงพอใจ หนทางที่เชื่อว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพของชีวิตเธอให้ดีขึ้นได้

โดยในเส้นเรื่องคือ ลำยอง ได้รักและมีความสัมพันธ์กับ สันต์ แต่ครอบครัวของสันต์ไม่ยินดีกับคู่รักของลูกชาย เพราะทั่วชุมชนต่างรู้ว่าลำยองเป็นผู้หญิงที่ทำกิริยาไม่เหมาะสม แต่เพราะลำยองตั้งท้องจึงต้องจำใจรับเป็นลูกสะใภ้ แม้ลำยองจะกลายเป็นแม่คนแล้ว แต่เธอก็ไม่เคยทำหน้าที่ของแม่บ้าน และยังมีการคบชู้ชายอื่นจึงต้องเลิกกับสามี ลำยองยังคงใช้ชีวิตที่สุขสนุกไปเรื่อย ๆ เธอเอาลูกไปให้แม่ของเธอเลี้ยง ผู้คนในชุมชนต่างเวทนาครอบครัวนี้มาก ลำยองมีความสัมพันธ์กับชายอื่นโดยหวังว่าจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ แต่ทุกครั้งเธอก็ผิดหวังเสมอ เส้นทางของลำยองลำบากเกินทน เพราะเธอต้องคอยต่อสู้กับการหาทางเอาชีวิตรอด แต่สังคมก็ไม่เข้าใจในวิถีทางเลือกของเธอ ทั้งยังดูถูกเธออีกด้วย

นอกจากแกนเรื่องที่ชวนให้เราตกตะกอนความคิด สะท้อนปัญหาความจริงในสังคมไทย และเส้นเรื่องที่น่าติดตามแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ละครเรื่องนี้มีความหมาย และสั่นสะเทือนต่ออารมณ์มากขึ้น นั่นก็คือ การแสดงของเหล่าบรรดานักแสดงทั้งหลาย โดยเฉพาะนักแสดงนำหญิง นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี ที่เรียกได้ว่าตีบทแตก จนทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสู้เพื่อปากท้อง เพื่อลูก เพื่อครอบครัวแล้ว ก็ยังต้องสู้กับค่านิยมของสังคมด้วย การแสดงของนักแสดงนำทำให้ตัวละครมีความกลม โดยเฉพาะการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งตอนที่สามีเลิก นำลูกชายไปฝากแม่เลี้ยง และ ตอนที่ชีวิตไม่รู้หนทางรอด เป็นวินาทีที่นักแสดงสามารถทำให้เราเห็นว่าเค้าทุกข์ทรมาน เสมือนว่าเธอกำลังแบบโลกทั้งใบไว้อยู่

การชวนดูละครย้อนหลัง : ละครทองเนื้อเก้า ผ่าน TrueID เป็นความตั้งใจที่อยากให้ เราร่วมสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของคนชนชั้นระดับล่าง ผู้ไม่มีต้นทุนในชีวิตที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้เท่าที่หลายคนในสังคมทำได้ อยากชวนคิดต่อไปว่าจริงแล้ว เส้นทางชีวิตของลำยองที่ถูกสังคมปฎิเสธ เพราะวิถีการต่อสู้เพื่อชีวิตที่เธอเลือก หรือเพราะสังคมไม่มีทางเลือกอื่น ๆ ให้เธอเลือกเลย

Message us