‘มะขามป้อม’ เปิดหน่วยจัดการความรู้ชูแนวคิด ‘การออกแบบเพื่อทุกคน’ สร้าง ‘เชียงดาว’ เมืองแห่งการเรียนรู้

21 กันยายน 2564 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) เปิดเวทีชี้แจงโครงการพัฒนาจุดจัดการ(node)เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะในพื้นที่อำเภอชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น

admin

1 ตุลาคม 2564
Message us