เที่ยว เรียน เล่น
Study Tour

มีหน้าทำงานเชื่อมโยงองค์ความรู้และงานมะขามป้อมทุกฝ่าย กับเครือข่ายนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครในต่างประเทศ หลักสูตรการอบรมสำหรับชาวต่างชาติ การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการละคร จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการรับอาสาสมัครต่างชาติในสาขาต่างๆ

Study Tour Program

เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุดของมะขามป้อม จัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา นักละคร ศิลปินและคนทำงานสังคม จากต่างประเทศและในประเทศ โดยเนื้อหาหลัก คือการผลิตละครเพื่อการพัฒนาแบบต่างๆของมะขามป้อมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม กิจกรรมนี้มะขามป้อมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมชาวไทยทุกปี

โรงเรียนนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอบรมนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีหลากหลายหลักสูตร เช่น Community engagement ละครสิ่งแวดล้อม ศิลปะและละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
parallax background
ฝ่ายต่างประเทศ

มะขามป้อมเชียงดาวอาร์ตสเปซ

บริษัท กู๊สเบอร์รี่ อาร์ตส์ คือกิจการเพื่อสังคมของชาวมะขามป้อม มุ่งหมายเพื่อขยับขยายขอบข่ายการทำงานสู่สาธารณะ และทำหน้าที่ระดมทุนหล่อเลี้ยงองค์กรไปพร้อมกัน ปกติแล้วการหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มะขามป้อมเองผ่านสภาวะท้าทายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราได้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วยโครงการ Study Tour สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้ทักษะละครและทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งยังดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังมีโปรแกรมอีกมากมายสำหรับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมของเรา


ความหวังสูงสุดของเรา คือการเป็นเสมือนสะพานเชื่อมผู้คน งานศิลปะ และชุมชนท้องถิ่น ให้ได้พบปะกันบนจุดร่วมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวชม เพลิดเพลินกับบรรยากาศของมะขามป้อม Art Space และขอเชื้อเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล จากเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆ คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา


ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


ติดต่อเรา แบบฟอร์มรับบริจาค