ละคร สวนประติมากรรม นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ลานหนังสือ ฯลฯ

parallax background
งานของเรา

มะขามป้อมเชียงดาวอาร์ตสเปซ

บริษัท กู๊สเบอร์รี่ อาร์ตส์ คือกิจการเพื่อสังคมของชาวมะขามป้อม มุ่งหมายเพื่อขยับขยายขอบข่ายการทำงานสู่สาธารณะ และทำหน้าที่ระดมทุนหล่อเลี้ยงองค์กรไปพร้อมกัน ปกติแล้วการหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มะขามป้อมเองผ่านสภาวะท้าทายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เราได้ริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วยโครงการ Study Tour สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้ทักษะละครและทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งยังดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังมีโปรแกรมอีกมากมายสำหรับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมของเรา


ความหวังสูงสุดของเรา คือการเป็นเสมือนสะพานเชื่อมผู้คน งานศิลปะ และชุมชนท้องถิ่น ให้ได้พบปะกันบนจุดร่วมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวชม เพลิดเพลินกับบรรยากาศของมะขามป้อม Art Space และขอเชื้อเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล จากเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆ คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา


ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


ติดต่อเรา แบบฟอร์มรับบริจาค