พ่อหวึ่งผู้ฆ่าหมี
13 พฤษภาคม, 2560
ความรักของพญานาค
13 พฤษภาคม, 2560
นางดอยเงิน

นางดอยเงิน


นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง
เล่าโดย นางคำ นวยนวล
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม แกนนำอาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านปางแดงนอก : เด็กหญิงปราณี นายแสง นางคำ นายนวล เด็กหญิงลัดดา ลุงจัน เด็กหญิงดาริน รอดเงิน นางสาววรรณภา หมอกเงิน นางยอด ยอแสง
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูสุนิสา ละป้าน
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ "อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ"
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน