นางดอยเงิน
13 พฤษภาคม, 2560
Art of Peace
13 พฤษภาคม, 2560
ความรักของพญานาค

ความรักของพญานาค


นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่
เล่นขานสืบทอดโดย นายจะบือ ไอส่า สู่ นางสาวนาจ๋า ไอส่า(ลูกสาว) สู่กลุ่มเยาวชน ชุมชนบ้านก็อตป่าบง
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม แกนนำอาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านก็อตป่าบง
นายอนุชิต นาพุ นางสาวทิตยา จะลอ นางสาวชญานี จะบี นางสาวนิตยา แสนเต้า เด็กหญิงกรรณณิการ์ นาฟู นายนิธาน จะก่อ
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูพิชญา ติ๊บปละ
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ "อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ"
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน