พัฒนาด้านในและความเป็นผู้นำ
Personal Development Leadership

คนในสังคมจำนวนมากที่ทำงานโดยมุ่งเป้าความสำเร็จของการทำงานเป็นภารกิจหลักของชีวิต  ทำให้ในหลายๆครั้งเราละเลยมิติด้านอื่นในชีวิตไปด้วย การดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจด้านใน ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ต่างไปจากเรื่องการของการทำงาน เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งในด้านส่วนตัว จึงอาจทำให้ไม่มีทักษะในการจัดการตนเอง จนหลายครั้งก่อให้เกิดวิกฤต การได้กลับเข้ามาสำรวจมิติทางด้านใน ของร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อย่างมีสติ จะทำให้รู้เท่าทันกับสภาวะต่างๆของตนเอง เพื่อพร้อมเผชิญ กับปัญหา ได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป

สังเขปเนื้อหา

  • สำรวจภูมิทัศน์โลกภายในของตนเอง
  • ทบทวนคุณค่าและความหมายชีวิตและการดำรงอยู่
  • ปรับสมดุลของชีวิตและการทำงาน 
  • จิตวิทยาเชิงบวก หัวใจสำคัญของการทำงานกับเยาวชน
  • ต่างGen ต่างใจ เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง
  • ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การภาวนา การสื่อสารเชิงบวก การฟังอย่างลึกซึ้ง การตั้งคำถามทรงพลัง เทคนิคการโค้ช

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1
10.00 เดินทางจากสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งเชียงใหม่ สู่อําเภอเชียงดาว
11.30 เช็คอินเข้าที่พักมะขามป้อมอาร์ตสเปซ
12.30 อาหารกลางวัน
14.00 กิจกรรมแรกพบ
17.00 Free Time
18.00 อาหารเย็น
19.00 กิจกรรม ทบทวนคุณค่าและความหมายของตัวตนการดำรงอยู่
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 2
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ
8.00 อาหารเช้า
9.00 กิจกรรม Life balance ชีวิต และฤดูกาลแห่งความสมดุลฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม Deep in life Deep inside ใคร่ครวญสะท้อนชีวิต / กิจกรรม Move to mind เชื่อมโยงตัวตนผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้าร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น
18.00 อาหารเย็น
19.00 ใคร่ครวญสะท้อนคิดการเรียนรู้ประจําวัน
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 3
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ
8.00 อาหารเช้า
9.00 กิจกรรม Nature Connect เรียนรู้ตนเองผ่านธรรมชาติ
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม ต่าง Gen ต่างใจ จิตวิทยาเชิงบวกหัวใจของการนำร่วม
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้าร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น
18.00 อาหารเย็น
19.00 ใคร่ครวญสะท้อนคิดการเรียนรู้ประจําวัน
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 4
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ
8.00 อาหารเช้า
9.00 Check in การฝึกตั้งแกนด้วยการภาวนา / กิจกรรม การสื่อสารเชิงบวก  (เทคนิคการสื่อสารให้เข้าใจความรู้สึกให้ลึกถึงความต้องการ)
12.30 อาหารกลางวัน
13.30 กิจกรรม การตั้งเป้าหมายแห่งชีวิต ฝึกการตั้งคำถามทรงพลัง  เทคนิคการโค้ช
16.30 Free Time ปั่นจักรยาน แช่น้าร้อน อ่าหนังสือ เดินเล่น
18.00 อาหารเย็น
19.00 ใคร่ครวญสะท้อนคิดการเรียนรู้ประจําวัน
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศรัย

กิจกรรมวันที่ 5
7.00 กิจกรรมยามเช้า ปั่นจักรยาน เดินตลาด โยคะ
8.00 อาหารเช้า
9.00 Reflection / สรุปผลกระบวนการเรียนรู้
12.30 อาหารกลางวัน
14.00 เช็คเอาท์เดินทางกลับ

ระดับหลักสูตร: ผู้สร้างเครือข่าย Trainer

วันที่: 15- 19 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลา: 5 วัน 35 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซเชียงดาว @เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน: 13,500 บาท
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางจากจ.เชียงใหม่

Message us