หลักสูตรระดับเทรนเนอร์

หลักสูตรระดับ Trainer ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

หลักสูตรระดับกลางสำหรับวิทยากร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการเรียนรู้และผู้สนใจ ที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป  (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน )

หลักสูตรนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
วันที่4 – 8  ตุลาคม 2566
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรทักษะกระบวนกร
วันที่25 – 29 ตุลาคม 2566
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรละครสำหรับนักเรียนรู้
วันที่8 – 12  พฤศจิกายน 2566
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรพัฒนาด้านในและความเป็นผู้นำ
วันที่15- 19 พฤศจิกายน 2566
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
Message us