หลักสูตรระดับเทรนเนอร์

หลักสูตรระดับ Trainer ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

หลักสูตรระดับกลางสำหรับวิทยากร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการเรียนรู้และผู้สนใจ ที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป  (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน )

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
วันที่19-23 ตุลาคม 2565
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรทักษะกระบวนกร
วันที่26-30 ตุลาคม 2565
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรละครสำหรับนักเรียนรู้
วันที่16-20 พฤศจิกายน 2565
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรห้องเรียนเชิงวิพากษ์
วันที่14 – 18 ธันวาคม 2565
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Message us