หลักสูตรระดับเทรนเนอร์

หลักสูตรระดับ Trainer

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน 35 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ วิทยากร ครู อาจารย์ นักกิจกรรม ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มาพอสมควร มีความสนใจเป็นวิทยากรแกนนำ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่วิทยากรรุ่นใหม่ต่อไป  (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน )

หลักสูตรนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
วันที่13-17 ตุลาคม 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรทักษะกระบวนกร
วันที่20-24 ตุลาคม 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรละครสำหรับนักเรียนรู้
วันที่17-21 พฤศจิกายน 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรห้องเรียนเชิงวิพากษ์ 
วันที่20-24 ตุลาคม 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ
หลักสูตรนวัตกรสังคม
วันที่8-12  ธันวาคม 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Message us