เครื่องมือของผู้นำและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เครื่องมือของผู้นำและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Collective Leadership for Social Movement

สังเขปเนื้อหา

 • รู้เขารู้เรา Who am I
 • Start with WHY?
 • ประวัติศาสตร์ของใคร History
 • ผู้นำกับอำนาจ
 • การจัดตั้งเครือข่าย
 • พลเมือง 4 แบบ
 • การแพร่กระจายของนวัตกรรม Diffussion of Innovation
 • สายรุ้งพันธมิตร
 • 10 ขั้นตอนการขยายแนวร่วม
 • ความแตกต่างคือความงาม
 • จากเครือข่ายสู่ขบวนการ
 • เครือข่ายแห่งชีวิต โยงใยที่ซ่อนเร้น

ระดับหลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Maker

ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน รวม 30 ชั่วโมง

สถานที่: มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท

หลักสูตรในระดับ Change Maker ที่เกี่ยวข้อง

Message us