หลักสูตรระดับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเหมาะกับ ครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กร ผู้นำการเเรียนรู้เพื่อการปลี่ยนแปลง ที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาทีมงานในองค์กร แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 30 ชั่วโมง
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว
ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

หลักสูตรงานบันดาลใจในองค์กรแห่งการเรียนรู้
วันที่7-10 ตุลาคม 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

หลักสูตรละครถกแถลง ศิลปะสร้างสันติ
วันที่25-28 พฤศจิกายน 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว
หลักสูตรครื่องมือของผู้นำและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วันที่16-19 ธันวาคม 2564
สถานที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซ เชียงดาว

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Message us