หลักสูตร การออกแบบห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
Active Learning Design

ระยะห่างของความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดระยะห่างทางใจในห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งในห้องเรียน ยิ่งระยะห่างนั้นไกลออกไปมากขึ้นอาจจะก่อกำแพงของการต่อต้านแบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หากเส้นแบ่งเขตอาจจะไม่ได้อยู่ตามชายขอบหรือชายแดน แต่เส้นแบ่งเขตนั้นกลับเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยที่ทั้งผู้สร้างการเรียนรู้และผู้เรียนรู้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เราจึงเห็นผู้เรียนรู้หลุดไปอยู่ชายขอบ ผู้เรียนรู้ที่อยากอยู่นอกห้องเรียน เมื่อเขาพบว่าพื้นที่แห่งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เขาได้เข้าร่วม

เราจะลบเส้นแบ่งเขตนี้ออกไปจากห้องเรียนของเราได้อย่างไร ?

พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ที่ทุกคนจะสามารถมีอำนาจออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันได้ ห้องเรียนที่มีพลังมากที่สุด คือห้องเรียนที่สามารถมอบอำนาจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้สอนที่จะมีอำนาจร่วมกันในการออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบการมีส่วนร่วม คือการออกแบบที่ต้องใช้ศิลปะและมีกระบวนการอย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโครงสร้างเชิงอำนาจ วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ด้วยหลักการออกแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม คำนึงถึงความเฉพาะบุคคล โดยผ่านวิธีการสนุก สื่อสารและมีส่วนร่วม

สังเขปเนื้อหา

  • ห้องเรียนแห่งอำนาจ
  • พื้นที่ปลอดภัย บรรยากาศที่สร้างความปลอดภัย
  • หลักการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม
  • วิธีการออกแบบกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ก.เกม และ ก.กิจกรรม
  • ทฤษฎีการออกแบบ Active Learning Curve เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้
  • การเรียนรู้แบบใคร่ครวญสะท้อนคิด ถอดรหัสการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 5 – 6 สิงหาคม  2566

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน

Preview in new tab

ค่าลงทะเบียน: 4,900 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1

09.00 – 12.00
แนะนำผู้เข้าร่วมเรียนรู้ / แนะนำวิทยากร
กิจกรรม ทำความรู้จักกัน ความคาดหวัง ทำไมเราต้องสร้างการมีส่วนร่วม
กิจกรรม วัฒนธรรมอำนาจในห้องเรียน

13.00 – 16.00
กิจกรรม วิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
กิจกรราม แนวคิดและหลักการออกแบบห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
(ก.เกม/ก.กิจกรรม/ทฤษฎีการออกแบบ Active Learning Curve)
กิจกรรม ทดลองออกแบบห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม


กิจกรรมวันที่ 2

09.00 -12.00
กิจกรรม ปฏิบัติการห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
นำเสนอ / เสนอแนะ

13.00 – 16.00
ถอดรหัสการเรียนรู้ การออกแบบห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
(Active Learning Design)
สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละคน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Message us