หลักสูตรละครสร้างสรรค์เพื่อการเข้าใจตัวเอง
Creative Drama

โลกในปัจจุบันบางครั้งด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้เราหลงลืมที่จะฟังเสียงของตัวเอง หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทำความรู้จักและทำความเข้าใจตนเองด้วยเครื่องมือละครที่จะสร้างสรรค์เข้าใจตัวเองและการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น กระบวนการละครทำให้เราได้กลับมาทบทวนกับโลกภายในเพื่อเชื่อมโยงกับโลกภายนอก การท้าทายตัวเองด้วยการเปิดประตูก้าวข้ามพื้นที่ความปลอดภัย ออกไปเผชิญความแปลกใหม่ รับรู้และอยู่ในสภาวะที่เกิดขึ้น จะทำให้เราค้นพบตัวตนที่ซ่อนอยู่อีกด้านของเรา “ละครเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้สำหรับการเรียนรู้ให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสอนให้คนเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

ละครคือเครื่องมือที่เป็นงานศิลปะ (Arts) ใช้เพื่อการสื่อสาร โดยหลักสูตรนี้จะพาทุกคนใช้ศิลปะในทุกมิติ เช่น กระบวนการเขียน การวาดรูป การพูด การเคลื่อนไหว งานละครคืองานที่นำทุกศาสตร์มารวมกันได้เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือสร้างแบบจำลองของชีวิต ด้วยรูปแบบกระบวนการที่สนุก ท้าทาย ชวนสร้างสรรค์ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย และในขณะเดียวกันเราจะพบว่ากระบวนการละคร ยังช่วยพัฒนาการสื่อสาร ผ่านการพูดและการแสดงออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สังเขปเนื้อหา

  • รู้จักโลกด้านใน การรู้จักตัวเองผ่านการแสดง ผ่านการ ตั้งแกน ( Centering )
  • ฝึกผัสสะ ( Sensing ) การเชื่อมต่อ ( Connecting ) กับโลกด้านใน
  • ฝึกพื้นฐานการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ( Body Movement )
  • การใช้เสียง ( Voice ) ฝึกสมาธิ ( Concentration ) แลการสร้างจินตนาการ ( Imagination )
  • เล่าเรื่องชีวิต เพื่อเล่นชีวิตให้เป็นเรื่อง
  • ถอดรหัสขั้นตอนการใช้กระบวนละครเพื่อสร้างการเรียนรู้

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 9-10 กรกฏาคม 2565

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: Crazy cafe BTS สนามเป้า

ค่าลงทะเบียน: 4,700 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us