หลักสูตรการสื่อสารสร้างสรรค์
Creative Communication

การสื่อสารสร้างสรรค์ คือ การนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราว ให้มีความน่าสนใจ กระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ เป็นการใช้กระบวนการผลิตสื่อที่ทำให้ผู้เรียนได้สื่อสารกลับมาสื่อสารกับตัวเอง และฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใคร ๆ ก็สามารถสื่อสารได้ แต่จะสื่อสารให้สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และอาศัยการฝึกฝน

การเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ จะทำให้เราได้กลับมาสื่อสารเพื่อมองกลับเข้าไปที่โลกภายใน และเป็นภาพสะท้อนมุมมองวิธีคิด ทัศนคติที่เรามีต่อโลกภายนอก กระบวนการเรียนรู้นี้ต้องใช้ความสร้างสร้างสรรค์ มาเป็นสะพานในการสื่อสารเล่าเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องราวของตัวเอง และเรื่องราวของผู้คน. รวมทั้งเรื่องราวในสังคม

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการในครั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนมองโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไป เมื่อตัวกระบวนการชวนมองให้เห็นมากกว่าปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า การใช้เทคนิคภาพถ่ายการเล่าเรื่อง เป็นการเรียนรู้แบบมีชั้นเชิง ผ่านงานภาพถ่าย และคลิปวิดิโอ จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ข้างตัว

สังเขปเนื้อหา

  • เรียนรู้การสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย ทั้งน้ำเสียง ท่าที ที่มีผลต่อการสื่อสาร
  • เกมสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
  • การสื่อสารจากโลกภายในสู่โลกภายนอก ( From Inner to Outter )
  • เทคนิคการถ่ายภาพ Street Photo มองโลกด้วยสายตาใหม่ (New Eye New World)
  • เทคนิคการสร้างเรื่องให้น่าสนใจ
  • เทคนิคการทำคลิปสื่อวีดีโอ ( VDO Clip )
  • นิทรรศการการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ (Moving Exibition)

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 18-19 มิถุนายน 2565

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: Crazy cafe BTS สนามเป้า

ค่าลงทะเบียน: 4,700 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us