หลักสูตรการสื่อสารสร้างสรรค์
Creative Communication

การสื่อสารสร้างสรรค์คือ การนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราว ให้มีความน่าสนใจกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ เป็นการใช้กระบวนการผลิตสื่อที่ทำให้ผู้เรียนได้สื่อสารกลับมาสื่อสารกับตัวเอง และฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใครๆก็สามารถสื่อสารได้ แต่จะสื่อสารให้สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และอาศัยการฝึกฝน

การเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ จะทำให้เราได้กลับมาสื่อสารเพื่อมองกลับเข้าไปที่โลกภายใน และเป็นภาพสะท้อนมุมมองวิธีคิด ทัศนคติที่เรามีต่อโลกภายนอก กระบวนการเรียนรู้นี้ต้องใช้ความสร้างสร้างสรรค์มาเป็นสะพานในการสื่อสารเล่าเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องราวของตัวเอง และเรื่องราวของผู้คน รวมทั้งเรื่องราวในสังคม

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการในครั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนมองโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไป เมื่อตัวกระบวนการชวนมองให้เห็นมากกว่าปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า การใช้เทคนิคภาพถ่ายการเล่าเรื่อง เป็นการเรียนรู้แบบมีชั้นเชิง ผ่านงานภาพถ่าย และคลิปวิดิโอ จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ข้างตัว

สังเขปเนื้อหา

  • เรียนรู้การสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย ทั้งน้ำเสียง ท่าที ที่มีผลต่อการสื่อสาร
  • เกมสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
  • การสื่อสารจากโลกภายในสู่โลกภายนอก ( From Inner to Outter )
  • เทคนิคการถ่ายภาพ Street Photo มองโลกด้วยสายตาใหม่ (New Eye New World)
  • เทคนิคการสร้างเรื่องให้น่าสนใจ
  • เทคนิคการทำคลิปสื่อวีดีโอ ( VDO Clip)
  • นิทรรศการการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ผ่านการวิพากษ์  (Moving Exibition)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมวันที่ 1

09.00 – 12.00
แนะนำผู้เข้าร่วมเรียนรู้ / แนะนำวิทยากร
กิจกรรม ทำความรู้จักกัน ความคาดหวัง ทำไมเราต้องสื่อสารอย่างส้างสรรค์
กิจกรรม สื่อสารจากด้านใน ด้วยการฟังด้วยหัวใจ
กิจกรรม Frame ภาพ หน้าต่างเรียนรู้โลกภายใน
(สำรวจธรรมชาติ / สร้างภาพผ่านเฟรมภาพ)

13.00 – 16.00
กิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพ Street Photo มองโลกด้วยสายตาใหม่ (เทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจ / เทคนิคการสร้างภาพให้มีความหมาย)
กิจกรรม ปฏิบัติถ่ายภาพในชุมชน
กิจกรรม นิทรรศการภาพถ่าย (แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองผ่านภาพถ่าย)


กิจกรรมวันที่ 2

09.00 -12.00
กิจกรรม เทคนิคการสร้างเรื่องให้น่าสนใจด้วยหลักการสร้างโครงเรื่องอย่างง่าย กิจกรรม เทคนิคการทำสื่อวิดิโอคลิป ( VDO Clip ) 
กิจกรรม ทดลองผลิตสื่อ

13.00 – 16.00
ถอดรหัสการเรียนรู้ การสื่อสารสร้างสรรค์ (Creative Communication) สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละคน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 19 – 20 สิงหาคม  2566

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ​​ BTS รัช​โยธิน

ค่าลงทะเบียน: 4,900 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us