หลักสูตรห้องเรียนสร้างสรรค์
Creative Classroom

เมื่อห้องเรียนสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ และอะไร ๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้ ๆ ตัว สามารถมาเป็นสื่อการสอนได้ หลักสูตรนี้จะทำให้ห้องเรียนทะลุกรอบข้อจำกัด เพื่อหาความเป็นไปได้อื่น ห้องเรียนที่ชวนปลุกกระบวนการคิดของสมองให้สปาร์คมีประสิทธิภาพอย่างเต็มเปี่ยม ดึงความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่

ห้องเรียนเดิมจะเปลี่ยนไป ข้อจำกัดของห้องสี่เหลี่ยมจะแคบลง เมื่อทุกการเรียนรู้สามารถเป็นไปได้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ออกแบบการเรียนรู้แบบ Play to Learn เรียนแบบเพลิดเพลิน ทั้งสนุก และได้สาระ เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ ทำสิ่งใหม่ ให้ใช้การได้ และมีความเหมาะสมเพื่อสร้างการเรียนรู้

สังเขปเนื้อหา

  • วิธีการออกแบบตามแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์
  • ความคิดริเริ่ม(Originality) คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากเดิม
  • ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม
  • ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency) คือสามารถคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว ในเวลาที่จำกัด
  • ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน
  • ออกแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีสาระ
  • การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย หัวใจของการสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์
  • การบูรณาการความสนุกเข้ากับเนื้อหา หรือสาระวิชาเรียนรู้

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 4-5 มิถุนายน 2565

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: Crazy cafe BTS สนามเป้า

ค่าลงทะเบียน: 4,700 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us