หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Active Learning Design

ระยะห่างของความสัมพันธ์ สร้างระยะห่างทางใจในห้องเรียน และอาจจะก่อกำแพงของการต่อต้านแบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หากเส้นแบ่งเขตอาจจะไม่ได้อยู่ตามชายขอบ หรือชายแดน แต่เส้นแบ่งเขตนั้นกลับเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยที่ทั้งครูและนักเรียนไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เราจึงเห็นนักเรียนชายขอบ นักเรียนที่อยากอยู่นอกห้องเรียน เมื่อเขาพบว่าพื้นที่แห่งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เขาได้เข้าร่วม

เราจะลบเส้นแบ่งเขตนี้ออกไปจากห้องเรียนของเราได้อย่างไร ?

พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ที่ทุกคนจะสามารถมีอำนาจออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันได้ ห้องเรียนที่มีพลังมากที่สุด คือ ห้องเรียนที่สามารถมอบอำนาจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้สอนที่จะมีอำนาจร่วมกันในการออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบการมีส่วนร่วม คือ การออกแบบที่ต้องใช้ศิลปะ และมีกระบวนการอย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโครงสร้างเชิงอำนาจ วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ด้วยหลักการออกแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม คำนึงถึงความเฉพาะบุคคล โดยผ่านวิธีการสนุก สื่อสารและมีส่วนร่วม

สังเขปเนื้อหา

  • ห้องเรียนแห่งอำนาจ
  • พื้นที่ปลอดภัย บรรยากาศที่สร้างความปลอดภัย
  • หลักการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม
  • วิธีการออกแบบกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ก.เกม และ ก.กิจกรรม
  • ทฤษฎีการออกแบบ Active Learning Curve เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้
  • การเรียนรู้แบบใคร่ครวญสะท้อนคิด ถอดรหัสการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ระดับหลักสูตร: กระบวนกร

วันที่: 30-31 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลา: รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่: Crazy cafe BTS สนามเป้า

ค่าลงทะเบียน: 4,700 บาท
(รวมอาหารกลางวัน ไม่รวมที่พัก)

Message us